Stichting Salonboot Avanti

In het najaar van 2004 is door een aantal particulieren een stichting in het leven geroepen tot het behoud van de salonboot de Avanti en haar geschiedenis. Nauw met deze geschiedenis verbonden is de scheepwerf van der Giessen te Krimpen aan de IJssel. Nu vaart ze weer, in oude glorie hersteld, over de Amsterdamse grachten

Over de Stichting

Doelstelling

• Het behoud van de authentieke salonboot.

• Het renoveren van het schip en het terugbrengen tot de oude staat van het begin van de twintigste eeuw.

• Het behoud van kennis over de Avanti: (verslagen, registers, foto's, films, tekeningen, verhalen, modellen) en het verspreiden van deze kennis aan onze donateurs via een nieuwsbrief.

• In samenwerking met medewerkers en donateurs, vaartochten te organiseren tbv het behoud van de salonboot.

• Aankoop van andere monumentale salonboten ter restauratie. Bij ons kunt ook elke ander salonboot huren voor een rondvaart in Amsterdam 


 


Bestuur en medewerkers Stichting Behoud Salonboot Avanti

Vincent Horbach (voorzitter)

Cees van den Berg (penningmeester)

Secretariaat

Prinsengracht 648 hs

1017 KV Amsterdam

Tel: 06 22197287

Email:info@deavanti.nl


Vraag een offerte aan