Salonboot de Avanti in 1909 gebouwd

De Salonboot Avanti is in 1909 bebouwd op de werf `de Nijverheid` van C. van der Giessen te Krimpen aan de IJssel Stormpolder. Het schip werd gebruikt als directieboot en familieschip.
Zij werd gevaren door een schipper (Willem Lingen), motordrijver ( Cornelis Boer).

Van Nederlandse komaf

De Salonboot is van 1909 tot en met midden jaren dertig in bezit geweest van de familie. De familie bevoer ermee de binnenwateren van Nederland en ging ook naar evenementen zoals de Hollandia wedstrijden en de Kaagweek.

Directieboot en Salonboot

Een andere taak voor de Avanti was te pendelen tussen de werf in Krimpen aan den IJssel en bijvoorbeeld station Rotterdam Maas om klanten van de werf te halen of brengen.
Destijds was het enige openbaar vervoer over de Hollandse IJssel de ‘Goudse Boot’ die maar een enkele keer per dag voorbij kwam. De wegen over dijk waren onverhard en auto’s of bussen warentoekomstmuziek.
In de jaren ’20 werden ook de drie oudste kleinkinderen van de heer Van der
Giessen naar en van de lagere school in Rotterdam gebracht.

Eind jaren ’20 brak de crisis aan die ook de werf trof. Hiermee eindigde het bestaan voor de
familie Van der Giessen van de Avanti, die in 1938 via Dordrecht naar België is verkocht.

Havendienst en Sleepboot
Van de verkoop is weinig bekend. Wel is er een Belgische meetbrief uit begin jaren 40. DeSalonboot stond te boek als de Avanti FH56.Uit de meetbrief (1942) en foto´s blijkt dat de boot gebruikt is door de havendienst en vaak als sleepboot werd ingezet voor de Firma F.Hanssens en Zoon NV te Brugge (België)’.
Via de familie van der Giessen en het Rotterdams Museum Prins Hendrik is veel historisch materiaal aangeleverd. Zelfs de originele bouwtekeningen zijn in 2009 teruggevonden.
In 2000 is de boot in vervallen staat teruggevonden in Friesland.

Sinds 2010 is kun je deze salonboot huren in Amsterdam. Daar vaart die nu als rondvaartboot zodat de deze mooie geschiedenis bewaart blijft.